Kristian uppträder på NRK’s Lydverket (Internasjonalen) i Oslo den 4e oktober

Kristian med band gör ett gratisuppträdande på Internasjonalen i Oslo den 4e oktober för NRK’s räkning. Spelningen kommer att spelas in för framtida visning på NRK i Norge.