Kristian i P3 Populär och Christer 28e sept

Lyssna på programmen i efterhand:

P3 Populär

P3 Christer